presentatie 20 mei 046 PeuterApeldoorn ofEnschede cropped

vlinder

Onze visie

”Wie de wereld wil leren begrijpen, begint met het leren begrijpen van de mens, want wie de mens begrijpt, begrijpt de wereld.”

Met werken aan het raadsel van het kind, raken we aan het werken aan de wereld.

Christoforus Kinderopvang heeft een aantal kleinschalige locaties voor kinderopvang op antroposofische grondslag. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt volgens de pedagogische ideee╠łn van Rudolf Steiner. De kinderopvang is voor elk kind toegankelijk, ongeacht geloof of levensovertuiging van ouders of verzorgers.

Bij Christoforus Kinderopvang zien we het kind niet als een onbeschreven blad, maar als mens ‘in de dop’ die in aanleg al veel inzicht heeft . In de eerste vormende jaren van een mensenleven werken we samen met de ouders aan een gezonde basis voor het kind. We bieden een warme, veilige en uitnodigende omgeving. Daarin kan het kind naar hartenlust ontdekken en zich al spelend allerlei vaardigheden eigen maken.

De pedagogische werkwijze houdt rekening met het mensbeeld waarin lichaam, ziel en geest zich achtereenvolgens ontwikkelen tot samenhangend geheel.

We hebben oog voor de eigenheid van ieder kind en respecteren het tempo en de manier waarop het zich ontwikkelt. Als kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen om wie ze zijn, krijgen kinderen vertrouwen mee in zichzelf. In een beschermde , uitnodigende omgeving spelen kinderen zich groot. We geven kinderen vertrouwen in de wereld door hen veel positieve ervaringen te bieden.

In ons pedagogisch beleidsplan gaan we hier verder uitgebreid op in.

Lees meer over onze visie.