header_enschede.jpg

De buitenschoolse opvang van Christoforus Kinderopvang Enschede bestaat uit één groep van maximaal 22 kinderen voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Buitenschoolse opvang 14.30 - 18.00 in de schoolweken maandag, dinsdag en donderdag  en de woensdag 12.30-18.00

Vakantie opvang van 8.30 - 18.00

Bij de bso zijn er activiteiten passend bij iedere leeftijdsgroep. Vrij spel neemt daarbij in beide groepen een belangrijke plaats in. Speelmaterialen als verkleedkleren, puzzels, bouwkisten en speelplanken stimuleren dit.

Het speelgoed is veelal van natuurlijke en duurzame materialen vervaardigd. Kinderen spelen bij ons bijvoorbeeld met blokken, auto’s en treinen van hout, met eigengemaakte stoffen poppen en een speelhuisje van hout en katoen. Er zijn tevens gezelschapspelletjes en we hebben allerlei knutsel-, teken-, schilder- en timmermateriaal.

Contactgegevens Algemeen:

Contactgegevens BSO De Noorderkroon:

"Pedagogiek is de kunst (…) een klimaat te scheppen waarin kinderen zich kunnen ontplooien."

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie