presentatie 20 mei 046 PeuterApeldoorn ofEnschede cropped

Contact

Biesterweg 6
7608 RN Almelo

Voor rondleidingen kunt u bellen naar                     06 15434849

Voor overige vragen kunt u mailen naar administratie@christoforuskinderopvang.nl of bellen naar 06 11441536.

Buitenschoolse Opvang

Opvang in dagen per week (ma, di, do, vrij) (*) Uren per maand Tarief per uur Tarief per maand
 1 12,5 € 8,28 € 103,50
 2 25 € 8,28 € 207,-
 3 37,5 € 8,28 € 310,50
 4 50 € 8,28 € 414,-
       
Opvang op de woensdag (*)  Uren per maand Tarief per uur   Tarief per maand
13.00 - 18.00 16,67 € 8,28 € 138,03
(*) gebasseerd op 40 weken      
       
Opvang in de schoolvakanties (**) (8.30 - 18.00 uur) Uren per maand Tarief per uur Tarief per maand
1 8,71 € 8,28 € 72,12
2 17,42 € 8,28 € 144,24
3 26,13 € 8,28 € 216,36
4 34,84 € 8,28 € 288,48
5 43,55 € 8,28 € 360,59
(**) gebaseerd op 11 weken      
       
  • Het inschrijfgeld is € 35,00
  • Voorschoolse opvang is € 9,63 per uur
  • Incidentele opvang is € 9,- per uur

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt er geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Kijk op www.toeslagen.nl

De kinderopvangtoeslag voor de bso is € 7,27 per uur. 

Facturatie

Het aantal uur per maand wordt berekend door het aantal uur per week te vermenigvuldigen met 40 (bij een contract inclusief schoolvakanties gedeeld door 51) weken. Deze uitkomst wordt dan gedeeld door 12 maanden. Het maandtarief wordt berekend door het aantal uur per maand te vermenigvuldigen met het uurtarief.  

Doordat het totaal aantal uur per jaar wordt berekend, wordt er iedere maand een factuur verstuurd. Hierdoor weet u iedere maand wat de kosten zijn.