presentatie 20 mei 046 PeuterApeldoorn ofEnschede cropped

Contact

Biesterweg 6
7608 RN Almelo

Voor rondleidingen kunt u bellen naar                     06 15434849

Voor overige vragen kunt u mailen naar administratie@christoforuskinderopvang.nl of bellen naar 06 11441536.

Buitenschoolse Opvang

Uitgangspunt bij onze buitenschoolse opvang is huiselijkheid. De groepsruimte is ingericht als een gezellige huiskamer, met onder andere een lekkere bank en een grote eettafel. Om de kinderen te stimuleren om zichzelf zinvol bezig te houden, hebben wij – in tegenstelling tot de meeste huiskamers - geen computer of televisie.
Elk kind heeft er in principe recht op om in zijn vrije tijd te doen wat hij zelf wil. Wel is het belangrijk om een bepaald ritme in de middag te hebben met vaste spel- en eet- en drinkmomenten. Dat geeft houvast en zorgt voor in- en uitademing.


Omdat we in al onze activiteiten eerbied voor de wereld om ons heen willen laten zien, bieden we bij onze bso biologische of biologisch-dynamische voeding aan. Bij de maaltijd zitten de kinderen aan tafel. Voor het eten zeggen we een spreuk, na het eten sluiten we gezamenlijk de maaltijd af.

In onze BSO zijn kinderen van 4 tot 12 jaar; elke leeftijd kent zijn eigen ontwikkeling en heeft zijn eigen wensen en behoeftes.

Kleuters en het jonge kind

De ontwikkeling van kleuters bevindt zich in de eerste zevenjaarsperiode van 0 tot 7 jaar. Het lichaam met zijn zintuigen is nog heel open en verdicht zich langzaam naar het zevende jaar toe. Het kleine kind ‘drinkt’ zijn omgeving in. Instinctief werkt daarbij een enorme drang tot nabootsen. Wij bieden daarom aan de kleuters veel ruimte voor vrij spel. We hebben mooi speelgoed van natuurlijke materialen. Ons speelgoed is niet zo ‘af’. Het speelgoed kan dan nog van alles worden: met bijvoorbeeld lappen, planken en kisten kun je een boot bouwen of een huis, of een trein, of een tent. We bieden een timmerbank, verkleedkleren, spelletjes, veel tekenmateriaal en eenvoudig knutselmateriaal. De kinderen kunnen volop buiten spelen en bewegen: met zand en water, maar ook met een schommel, fietsen en steppen.


Het wat oudere schoolkind

Een schoolrijp kind gaat op een vrije school met zes of zeven jaar naar de eerste klas (groep 3). Dan pas begint het echte leren. Wij merken dat een schoolrijp kind meer zelfstandig en planmatig te werk gaat in zijn spel. Activiteiten die wij deze kinderen aanbieden zijn: tekenen, schilderen, moeilijkere knutselwerkjes, timmeren, werken met speksteen, iets bakken of koken, helpen in de tuin. Er zijn in de huiskamer leesboeken, strips en veel gezelschapsspelletjes (monopoly, stratego, schaken) aanwezig. We hebben de ruimte zodanig ingericht dat er gemakkelijk een atelier(hoek) ingericht kan worden, waarin de kinderen hun creativiteit kunnen benutten. Bij het buitenspelen komt het sportieve element langzaam om de hoek kijken.


Voor meer informatie over onze pedagogische uitgangspunten verwijzen wij u naar ons Pedagogisch Werkplan dat u hier kunt inzien.